313-Bán lô tài sản tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Phan Trường Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang

Ngày tạo25/06/2024

  • Loại tài sản: Bất động sản

Mô tả bất động sản

+ Thửa đất số 308; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 186.8 m2
+ Thửa đất số 88; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 2064 m2
+ Thửa đất số 291; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 314.2 m2
+ Thửa đất số 397; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 300 m2
+ Thửa đất số 67; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 1709 m2
+ Thửa đất số 296; Tờ bản đồ số 84
Địa chỉ: thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, diện tích: 300 m2

Đặc điểm bất động sản

Diện tíchm2

Vị trí bất động sản

Phan Trường Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang

Tiện ích:

Giá bán

20.61 tỷ đồng ~ triệu/m2

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

0944272838

Trung tâm Quản lý bán

Phone