Quay lại Bài tiếp theo

MBAMC tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2022 cho CBNV

  • Admin
  • Thứ 6, 16/09/2022, 15:14 PM
Ngày 8/4/2022, MB AMC tổ chức khám định kỳ cho toàn bộ CBNV.

Ngày 8/4/2022, MB AMC tổ chức khám định kỳ cho toàn bộ CBNV.

 

 

 

 

Với sự quan tâm và chú trọng đến sức khỏe của CBNV, MBAMC tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2022 toàn hệ thống giúp bảo vệ và sàng lọc nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh cho MBAMCers. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực trong ngôi nhà chung MBAMC hướng tới chăm lo cho giá trị của mỗi thành viên - phần tài sản quý báu nhất mà MBAMC nâng niu và gìn giữ.

Quay lại Bài tiếp theo