Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo thu giữ tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 514, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh- ngày đăng tin 31/8/2017

  • Admin
  • Thứ 5, 31/08/2017, 04:44 AM
Công ty MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo vào 09 giờ 00 ngày 14/9/2017. tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo vào 09 giờ 00 ngày 14/9/2017. tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

affiliate tracking urlTHE SNEAKER BULLETIN

Quay lại Bài tiếp theo