Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo thu giữ tài sản khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà

  • Admin
  • Thứ 6, 20/08/2021, 05:05 AM
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo thu giữ khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng.

Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo thu giữ khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà:

Quay lại Bài tiếp theo