Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo Thu giữ tài sản đảm bảo của bà Đỗ Thị Thu Hảo tại MB Yên Bái - ngày 20/7/2017

  • Admin
  • Thứ 5, 20/07/2017, 01:48 AM

-          Căn cứ Bộ luật dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam;

-          Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 106629.16.525.3034983.TD ngày 26/12/2016 và khế ước nhận nợ ký giữa ký giữa Bà Đỗ Thị Thu Hảo và Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Yên Bái;

-          Căn cứ Hợp đồng tín dụng kiêm văn bản nhận nợ số 3435.17.525.3034983.TD ngày 09/02/2017 ký giữa ký giữa Bà Đỗ Thị Thu Hảo và Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Yên Bái;

Nike shoesAir Jordan 1 Mid "What The Multi-Color" For Sale

Quay lại Bài tiếp theo