Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo thu giữ tài sản của ông Nguyễn Ngọc Giao, bà Lê Thị Hiền Nhân theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành thu giữ.

  • Admin
  • Thứ 3, 06/08/2019, 08:25 AM
Quay lại Bài tiếp theo