Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khánh hàng Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc

  • Admin
  • Thứ 3, 18/05/2021, 10:31 AM
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin thông báo về việc Thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc; Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin thông báo về việc Thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc; Cụ thể như sau:

Quay lại Bài tiếp theo