Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phan Hoàng Sơn - MB Tây Đô

  • Admin
  • Thứ 2, 24/01/2022, 00:00 AM
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phan Hoàng Sơn - MB Tây Đô

Quay lại Bài tiếp theo