Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo đấu giá khoản nợ của công ty Tiến Minh

  • Admin
  • Thứ 7, 25/09/2021, 14:34 PM
Đông Anh thông báo bán tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 4, địa chỉ tổ 5 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Đông Anh thông báo bán tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 4, địa chỉ tổ 5 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Đông Anh thông báo bán tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 4, địa chỉ tổ 5 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Quay lại Bài tiếp theo