Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo chào mua tài sản của Khách hàng: Công ty TNHH Quan Minh

  • Admin
  • Thứ 6, 10/12/2021, 00:00 AM
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào mua tài sản của Công ty TNHH Quan Minh:

 

Quay lại Bài tiếp theo