Quay lại Bài tiếp theo

Thông báo chào bán tài sản Công ty Cổ phần cá giống Nam Sách (MB Hải Dương)

  • Admin
  • Thứ 2, 20/12/2021, 00:00 AM
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào mua tài sản của Công ty Cổ phần cá giống Nam Sách:

Quay lại Bài tiếp theo