Quay lại Bài tiếp theo

Xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung ( ngày đăng tin 18/01/2018)

  • Admin
  • Thứ 6, 26/01/2018, 08:48 AM
Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hưng Yên theo đúng phê duyệt MB

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hưng Yên theo đúng phê duyệt MB

Quay lại Bài tiếp theo