Quay lại Bài tiếp theo

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN TRI THỨC TRONG LÒNG MBAMC

  • Admin
  • Thứ 3, 10/11/2020, 08:37 AM
Với mong muốn xây dựng, hình thành thói quen đọc sách, đồng thời tạo nên văn hóa đọc cho toàn thể CBNV trong Công ty, ngày 09/09/2020 - Tổng Giám đốc Lê Quốc Ninh đã triển khai chương trình ...

    

Quay lại Bài tiếp theo