Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Văn Hưng và Dương Thị Nhung Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Văn Hưng và Dương Thị Nhung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Bà Lê Thị Hồng Việt Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Bà Lê Thị Hồng Việt

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bà Lê Thị Hồng Việt; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Gốm sứ Trung Nguyên Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Gốm sứ Trung Nguyên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH Gốm sứ Trung Nguyên; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lương Văn Phích Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lương Văn Phích

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lương Văn Phích; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nông Trung Nam Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nông Trung Nam

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nông Trung Nam; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Đinh Thị Thúy Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Đinh Thị Thúy

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Đinh Thị Thúy; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo; Cụ thể như sau:

> Chi tiết