Là Công ty hoạt động hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực Xử lý nợ;

Trở thành TOP 3 Công ty AMC thuộc các Ngân hàng TMCP hoạt động tại Việt Nam. Với Phương châm tăng trưởng: Nhanh - Khác biệt - Hiệu quả và Bền vững

latest jordan SneakersPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers

 Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc hoạt động  theo chiến lược đã đề ra là:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

MBAMC sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

  • Xử lý và thu hồi nợ
  • Định giá tài sản
  • Quản lý và Khai thác tài sản