Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

- Xây dựng, giao, giám sát kế hoạch xử lý nợ mảng phụ trách

- Xây dựng các chính sách thúc đẩy kế hoạch xử lý nợ

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc triển khai phần mềm XLN toàn hệ thống theo mảng nghiệp vụ phụ trách.

- Quản lý, đôn đốc và báo cáo việc triển khai phần mềm XLN của toàn hệ thồng theo mảng nghiệp vụ phụ trách.

- Quản trị danh mục và thực hiện các báo cáo quản trị danh mục nợ và báo cáo kết quả thu hồi nợ toàn hệ thống theo mảng nghiệp vụ phụ trách;

 

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền

- Trực tiếp soạn thảo các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động  của TTXLN

- Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo.

Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

II. Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Luật, Kinh tế, Tài chính

Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng;

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty và Ngân hàng MB

- Kiến thức về tài chính doanh nghiệp- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN

- Có kinh nghiệm công tác 1 năm tại vị trí liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ)

- Kỹ năng thống kê, phân tích tổng hợp;

 

- Kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng và phần mềm  XLN.

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0978 705 887
- Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Cách thức ứng tuyển: Qua email