Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

- Quản lý hiệu suất bán và xử lý tài sản toàn hệ thống

Tham mưu xây dựng mô hình bán và xử lý tài sản toàn hệ thống dựa trên giả định về tăng trưởng danh mục, năng lực bán & xử lý tài sản và kế hoạch thu nợ; 

+ Tham mưu xây dựng mô hình và công cụ đánh giá, đo lường hiệu quả của hoạt động Bán và xử lý tài sản; 

+ Tham mưu xây dựng chính sách thưởng, chính sách thúc đẩy thời kỳ/tháng cho hoạt động bán và xử lý tài sản trên toàn hệ thống;

+ Đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng dịch vụ của các công ty thẩm định giá tài sản, Công ty đấu giá nhằm đảm bảo sử dụng tối ưu và hiệu quả cho mảng hoạt động bán và xử lý tài sản của MB AMC; 

+ Đầu mối trong việc trao đổi với các bộ phận Thu hồi nợ toàn hệ thống liên quan tới hoạt động bán và xử lý tài sản. Đưa khuyến nghị liên quan tới nghiệp vụ bán và xử lý tài sản; 

+ Quản lý và Phân tích danh mục Bán và Xử lý tài sản trọng điểm trên toàn hệ thống, báo cáo Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ về hiệu quả của chính sách, quy định thu hồi nợ. Định kỳ kiểm tra việc tuân thủ quy trình, SLA trong hoạt động Bán & XLTS;

Xây dựng/kiểm soát/chuẩn hóa dữ liệu phục +vụ công tác báo cáo

+ Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì và đột xuất;

+ Đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng và lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê; tham gia phát triển và tự động hóa hệ thống báo cáo; 

+ Đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của các Đơn vị Thu hồi nợ liên quan đến số liệu báo cáo bán & XLTS. 

- Công tác đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ: Phổ biến, đào tạo các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động Bán và XLTS

Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

II. Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Luật, Kinh tế, Tài chính

Am hiểu về pháp luật liên quan tới Bán và Xử lý tài sản và khả năng vận dụng pháp luật;

- Có mối quan hệ tốt với các đối tác bên ngoài như  các Công ty Thẩm định giá, Công ty đấu giá,  người môi giới

- Có kiến thức về thẩm định giá, xây dựng các mô hình giá;

- Có kinh nghiệm quản lý và khả năng xây dựng mô hình, quy chế chính sách

- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ).

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0978 705 887
- Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Cách thức ứng tuyển: Qua email