Thư viện pháp luật
Loading carousel items...

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3).

Nike air jordan Sneakersnike headquarters Sneakers

Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2).

latest Running SneakersAir Jordan

Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1).

Running SneakersNike SF-AF1

Thông tư số 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7/1/2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13.

Running sport mediaNike Air Force 1 07 LV8 Utility White AJ7747-100 Shoes for Sale – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Buy SneakersAir Jordan 1 Mid "What The Multi-Color" For Sale

Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng.

Ngày ban hành 06/09/2013

Download file đính kèm (Tiếng Việt)

Running Sneakers Storeprint designs nike roshe

Quyết định 1590/QĐ-NHNN: Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ngày ban hành: 22/07/2013

 

Download file đính kèm ( Tiếng Việt)

best shoesAir Jordan

Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ngày ban hành: 18/05/2013

 

Download file đính kèm (Tiếng Việt)

Best Authentic SneakersAir Jordan

Quyết định 843/2013/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" và Đề án "Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam" 

Ngày ban hành: 31/05/2013

 

Download file đính kèm (Tiếng Việt) 

Running sports困ったらここ!実家暮らしカップルの定番デートスポット5選

Quyết định số 1459/QÐ-NHNN: Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

Ngày ban hành: 27/06/2013

 

Download file đính kèm (Tiếng Việt)

Sportswear free shippingAir Jordan 35 "Bred" Drops January 8th , Sneaker News, Release Dates and Features

Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Tải file văn bản 

Nike SneakersAir Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent" Obsidian/Blue Chill-White For Sale

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá..

Sports brandsadidas Yeezy Boost 350 V2 "Sand Taupe" December 2020