Loading carousel items...

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: Là một KHÂU quan trọng trong quy trình tín dụng của MB trong việc ngăn ngừa rủi ro cho vay

Tầm nhìn: Trở thành Công ty AMC có chất lượng dịch vụ tốt nhất, đặc biệt hiệu quả nhất trong hoạt động Xử lý nợ

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm:

1. Xử lý nợ.

2. Thẩm định.

3. Quản lý tài sản bảo đảm.

Sports ShoesAIR MAX PLUS
sang-tao-chuyennghiep.jpg