Loading carousel items...

Phó tổng giám đốc  MB

Ông Trần Minh Đạt

Phó tổng giám đốc MB Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty MBAMC
Giám đốc Khối SME MB

Ông Đinh Như Tuynh

Giám đốc Khối SME MB Thành viên HĐTV Công ty MBAMC
Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Lê Quốc Ninh

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng giám đốc công ty MBAMC

Ông Đặng Quốc Thế

Phó Tổng giám đốc Công ty MBAMC
Thành viên Ban điều hành

Ông Nguyễn Đức Hiến

Thành viên Ban điều hành
Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Lan

Kiểm soát viên
sang-tao-chuyennghiep.jpg