Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá KH Bùi Gia Đạt- MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bùi Gia Đạt:

> Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá KH Trần Văn Đoài - Cty Thiên Lộc Lựa chọn tổ chức đấu giá KH Trần Văn Đoài - Cty Thiên Lộc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bùi Thanh Sơn:

> Chi tiết

thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá - KH Nguyễn Quang Toàn - MB Móng Cái

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng:  Nguyễn Quang Toàn và  Hà Thị Thanh Thảo:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: TRẦN HOÀI NAM Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: TRẦN HOÀI NAM

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Trần Hoài Nam:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Trần Nam Dân

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Trần Nam Dân:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vinh Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vinh Phúc:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Thị Sợi - Công ty Đại Thắng Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Thị Sợi - Công ty Đại Thắng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm Thị Sợi - Công ty Đại Thắng:

> Chi tiết