MBAMC được TT HĐQT MB định hướng phát triển rõ nét tập trung vào 3 hoạt động cốt lõi là Xử lý nợ, Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm cho Ngân hàng. 

Các hoạt động khác từng bước thu hẹp và không tiếp tục phát triển trong tương lai như: Kinh doanh BĐS tự doanh; đầu tư dự án Nền kinh tế tiếp tục khó khăn với sự suy thoái sâu về thị trường BĐS đã ảnh hưởng trực diện đến hoạt động của MBAMC, đặc biệt là hoạt động Xử lý nợ. MBAMC được TT HĐQT MB định hướng phát triển rõ nét tập trung vào 3 hoạt động cốt lõi là Xử lý nợ, Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm cho Ngân hàng. Các hoạt động khác từng bước thu hẹp và không tiếp tục phát triển trong tương lai như: Kinh doanh BĐS tự doanh; đầu tư dự án…..Trong bối cảnh đó, MBAMC vẫn cố gắng duy trì phát triển ổn định. Đến thời điểm ngày 31.12.2013, vốn điều lệ của Công ty đạt 882 tỷ đồng; Tổng tài sản Công ty đạt 2.180 tỷ đồng; Nhân sự đạt 195 người. Lĩnh vực hoạt động của MBAMC giai đoạn này tập trung chủ yếu vào 3 hoạt động lõi bao gồm: Xử lý nợ; Định giá; Quản lý và khai thác tài sản.

Tháng 4/2013, Công ty nâng cấp VPĐD Đà nẵng lên thành Chi nhánh AMC Đà nẵng hạch toán phụ thuộc Công ty.

Phê duyệt chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2015-2030

Thành lập 3 trung tâm kinh doanh