Loading carousel items...

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mã số tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Ngày cập nhật

Lần cập nhật

Số trang:

                                                       

THÔNG TIN CHUNG

Chức danh công việc

Thủ quỹ

Mã chức danh:

TCKT-6

Tên phòng / ban

Tài chính Kế toán

Quy trình công việc liên quan

Quy chế tài chính, Quy trình thanh toán chi tiêu nội bộ, quy trình thu chi tiền mặt

Báo cáo cho

Phó phòng TCKT

Chức danh dưới quyền trực tiếp

 

Loại hợp đồng

 

Thời vụ

 

 

Xác định thời hạn

x

Không xác định thời hạn

                                                       

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 Đảm bảo quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá tại công ty an toàn,  đúng quy trình;

                                                       

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

Nhiệm vụ

Tần suất thực hiện

Yêu cầu kết quả

KT.Kế toán

Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá tại quỹ
- Thu - chi tiền mặt tại Quỹ
 - Xuất nhập giấy tờ có giá

hàng ngày

 - Tiền và giấy tờ có giá được xuất, nhập quỹ đúng nguyên tắc, an toàn
- Biên bản kiểm kê tiền mặt, giấy tờ có giá.

TT2. Xây dựng và duy trì hệ thống lưu trữ và chia sẻ thông tin, thư viện điện tử

Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin và cung cấp cho đầu mối tập hợp (Phòng KHTH )

Hàng ngày/khi phát sinh

Thông tin cập nhật và cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác

Khác

Chịu trách niệm lưu trữ Công văn đi - đến của phòng TCKT; công tác văn phòng: Sao, chụp, đóng tài liệu…; Các nhiệm vụ khác được phân công

Hàng ngày-Khi phát sinh

Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng nguyên tắc

                                                       

QUYỀN HẠN

 

                                                       

QUAN HỆ CÔNG VIỆC

 

Tên đơn vị, chức danh phối hợp

Mục đích

Quan hệ bên trong công ty

Các Chi nhánh/Trung tâm, phòng nghiệp vụ toàn công ty

Phối hợp thực hiện công việc được giao

Quan hệ bên ngoài công ty

Ngân hàng Quân đội

Nộp và rút tiền gửi

 

 

                                                       

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

(môi trường, bối cảnh)

                                                       

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC

Trình độ học vấn tối thiểu

Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngân hàng

Chuyên ngành

Kế toán, ngân hàng

Kinh nghiệm quản lý tối thiểu

1 năm

Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề

 

Độ thành thạo ngoại ngữ

Chứng chỉ A

Kiến thức

Am hiểu về Quy trình thu chi tiền mặt và quản lý GTCG, TSĐB, kho két tiền.

Năng lực cần thiết

 

Năng lực chuyên môn

Kỹ năng tuân thủ Quy trình thu - chi

Năng lực bổ trợ

Kỹ năng theo dõi khoa học

Thái độ & tố chất

Trung thực, hợp tác

Yêu cầu khác:

Cẩn thận, trách nhiệm cao với công việc, hòa đồng.