Loading carousel items...

Tuyen dung noi bo: vi tri pho phong hanh chinh chi nhanh DNB

 

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Đảm bảo công tác hành chính của công ty được kịp thời và hiệuquả
- Đảm bảo an ninh an toàn, PCCN, vệ sinh văn phòng được an toàn và gọn gang sạch sẽ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khác

 

Chứcnăng

Nhiệmvụ

Tầnsuấtthựchiện

Yêucầukếtquả

HC. Hành chính quản trị

Dịch vụ hậu cần, giám sát bảo vệ, tạp vụ, bảo trì, hành chính quản trị

Hang ngày

Đảm bảo công tác hành chính, hậu cần hiệu quả, kịp thời

Muasắmvàquảnlýtrangthiết bị, dụng cụ văn phòng, đồng phục

Hàng tháng/ hang quý/ Khi phát sinh

Đảm bảo cung cấp đầy đủ, hợp lý trang thiết bị & công cụ lao động đáp ứng nhucầu công việc của CBCNV.

Quản lý cơ sở vật chất

Hàng ngày

Đảm bảo cơ sở vật chất ổn định, an toàn, không bị thất thoát

Bảo đảm an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh môi trường

Hàng ngày

Đảm bảo an toàn, chất lượng, tạo môi trường lao động trong sạch, lành mạnh

Các nhiệm vụ khác được phân công

Khi phát sinh

Đảm bảo hiệu quả và kịp thời

 

QUAN HỆ CÔNG VIỆC

 

Tên đơn vị, chức danh phối hợp

Mục đích

Quan hệ bên trong công ty

Các phòng và TT trong Công ty

Phối hợp công việc

 

 

Quan hệ bên ngoàicông ty

Cơ quan quản lý nhà nước

Phối hợp côngviệc, giải quyết các sự vụ

Khách hàng (nhàcungcấp, đốitác)

Phối hợp công việc

 

 

 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

 

Theo quyđịnhcủaCông ty

 

                                                   

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC

 

Trình độ học vấn tối thiểu

Cao đẳng

 

Chuyên ngành

Hành chính quản trị

 

Kinh n hiệm tối thiểu

1 năm

 

Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề

 

 

Độ thành thạo ngoạingữ

 

 

Kiếnthức

Am hiểuvềsảnphẩmdịchvụcông ty
Kiếnthứcvềquảntrịhànhchính

 

Năng lực cầnthiết

 

 

Nănglựcchuyênmôn

- Quảntrịhànhchính
- Muasắmhànhchính
- Soạnthảovănbản

 

Nănglựcbổtrợ

- Giaotiếpvàthuyếtphục
- Giảiquyếtvấnđềvàraquyếtđịnh

 

Tháiđộ&tốchất

- Khéoléo, tếnhị
- Nhanhnhẹn, trungthực

 

Yêucầukhác:

Cẩnthận