Loading carousel items...

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 20/04/2016.

TT

VỊ TRÍ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

3

Chuyên viên kiểm soát chất lượng

Mã vị trí: KSCL01

 

Nơi làm việc: Hà Nội

-   Đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng thông qua việc kiểm tra, giám sát phản hồi của khách hàng từ tất cả các kênh thông tin (Các chi nhánh MB, Các đơn vị nội bộ MBAMC, chương trình đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng, các hình thức khác); lập báo cáo số liệu về mức độ thỏa mãn của khách hàng theo định kỳ 6 tháng.

- Tiếp nhận thông tin đánh giá và lập báo cáo số liệu về chất lượng dịch vụ các đơn vị trong toàn hệ thống MBAMC theo định kỳ 6 tháng;

- Phát hiện sản phẩm không phù hợp được phản ánh thông qua khiếu nại của khách hàng; chuyển thông tin (định kỳ tháng hoặc khi phát sinh khiếu nại) về sản phẩm không phù hợp cho các đơn vị kinh doanh MBAMC, đồng thời đôn đốc, giám sát các đơn vị kinh doanh phản hồi thông tin và gửi mail phúc đáp cho khách hàng theo quy định.

- Định kỳ kiểm tra tuân thủ và thực hiện báo cáo ISO, 5S, SLA toàn Công ty theo quy định.

 

-   Tốt nghiệp Đại học Đại học, chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ .

-   Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về công tác;

ü  Quản lý chất lượng (ISO, 5S, SLA);

ü  Kiến thức về hệ thống sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng;

ü  Kiến thức về CSM (customer satisfacition measurer – đo lường thỏa mãn của KH).

-   Kỹ năng giải quyết vấn đề

ü  Kỹ năng thuyết trình

ü  Kỹ năng đàm phán

ü  Kỹ năng giao tiếp khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 20/04/2016.