Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 9/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Phạm Văn Thống 10/10/1985 05/09/2019 Chuyên viên - Phòng Xử lý nợ - CN Tây Nam Bộ Chuyên viên ĐML Kiên Giang
2 Huỳnh Lê Thanh Hưng 02/02/1991 04/09/2019 Chuyên viên - Phòng Xử lý nợ - CN Đà Nẵng Chuyên viên