Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 5/2019)
TT Họ và tên  Ngày sinh Ngày phỏng vấn  Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Thái Thị Ngoan 02/05/1986 23/04/2019 Phòng Quản lý nghiệp vụ Xử lý nợ -Trung tâm Xử lý nợ Phó phòng  
2 Nguyễn Văn Quân 13/09/1988 23/04/2019 P. Xử lý nợ khu vự - Trung tâm Xử lý nợ Chuyên viên  ĐML Nghệ An
3 Phùng Mạnh Hưng 18/07/1984 04/04/2019 Phòng QL&DVBĐS - Trung tâm quản lý và Khai thác Tài sản Chuyên viên  Kỹ sư cơ điện