Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

 

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Trực tiếp thực hiện tư vấn, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên HĐTV trong quá trình thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên Công ty

2. Công việc

- Soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên, Người đại diện MB tại MBAMC để báo cáo các cơ quan cấp trên.

- Tư vấn thủ tục, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên/Ban kiểm soát theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Kiểm soát viên/Ban kiểm soát.

- Ghi chép và làm các biên bản các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên/Ban Kiểm soát.

- Đầu mối liên lạc giữa Hội đồng thành viên với các cơ quan quản lý tập đoàn của Chủ sở hữu, Kiểm soát viên/Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan

- Phục vụ các hoạt động của HĐTV, Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên/Ban Kiểm soát

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng thành viên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐTV, Chủ tịch, Thành viên HĐTV, KSV/BKS

3- Bằng cấp:

'- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Trình độ B

II. yêu cầu công việc

1- Năng lực cốt lõi: 

- Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch ra quyết định.

- Kỹ năng quản trị sự thay đổi, tạo động lực.

- Kỹ năng tranh luận, hùng biện tốt.

2- Năng lực chuyên môn:

- Kỹ năng thuyết phục, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tổng hợp thông tin.

- Cập nhật kiến thức mới về pháp luật.

3- Kiến thức/kinh nghiệm:

- Kiến thức quản trị nguồn lực.

- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến công ty.

- Có kinh nghiệm công tác 3 năm tại vị trí tương đương.

4- Thông tin khác:

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

-  Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

-  Ngày nghỉ:

+ Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:
+ Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
+ Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

- Phúc lợi:

+ Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
+ Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
+ Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
+ Bảo hiểm tai nạn lao động.

-   Phụ cấp khác :

+ Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
+ Trợ cấp trang phục;
+ Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
+  Khám sức khỏe định kỳ;

. Thông tin chi tiết : mbamc.com.vn

Hồ sơ của ứng viên yêu cầu có ảnh