Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

I. Mô tả Công việc

- Cập nhật số liệu/ dữ liệu định kỳ hàng ngày của mảng nghiệp vụ phụ trách

-Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của mảng nghiệp vụ phụ trách

- Tổng hợp các đề xuất về cơ chế chính sách nghiệp vụ; tờ trình của các đơn vị kinh doanh lên BLD Trung tâm/ BLĐ Công ty / đơn vị MB

- Tiếp nhận các thông tin kiến nghị, khiếu nại & báo cáo trực tiếp Trưởng bộ phận / Ban lãnh đạo Trung tâm theo yêu cầu; đầu mối đối chiếu số liệu với Phòng TCKT theo mảng nghiệp vụ được phân công

- Xây dựng mẫu biểu & đề xuất cải tiến quy chế, luồng tác nghiệp mảng phụ trách; gửi thông báo hướng dẫn thực hiện theo quy định của công ty tới đơn vị kinh doanh

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, lưu trữ, công tác văn thư, hành chính đối với mảng hoạt động được phân công

- Tuân thủ các quy định về Quản lý nhân sự của Công ty

II. Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành lưu trữ, kinh doanh, kinh tế...

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh loại B 

- Kiến thức về thống kê, tổng hợp, tài chính & am hiểu nghiệp vụ chuyên môn phụ trách

- Kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty

- Kỹ năng tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện theo mục tiêu được giao

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

-  Kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao   

  

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Thương - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0989737880
- Email: thuongnt.ho@mbamc.com.vn/tuyendung.ho@mbamc.com.vn