Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Tổ chức, thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh Thẩm định tài sản
  2. Triển khai, hướng dẫn nguyên tắc định giá động sản, phương tiện vận tải và các dự án
  3. Kiểm soát các báo cáo thẩm định tài sản được thực hiện ban hành đúng quy định
  4. Chịu trách nhiệm phê duyệt các báo cáo thẩm định trong thẩm quyền được ủy quyền cùng thời kỳ
  5. Tổ chức triển khai hoạt động thẩm định tài sản bất động sản, động sản, phương tiện vận tải, các dự án đầu tư
  6. Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng, giải quyết thắc mắc
  7. Kiến nghị, đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch, chính sách phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai
  8. Tổ chức nguồn lực của phòng hoạt động hiệu quả, đào tạo, tuyển dụng và định hướng phát triển đội ngũ
  9. Tham gia trực tiếp, gián tiếp cho ý kiến các dự án, quy trình, văn bản liên quan đến hoạt động khác của công ty

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp

- Bằng đại học: Chuyên ngành Kinh tế, Thẩm định giá;

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B;

- Thẻ Thẩm định viên về giá;

2. Kiến thức/ Kinh nghiệm

- Kiến thức thẩm định giá;

- Kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác Thẩm định giá;

- Có kinh nghiệm công tác tại vị trí quản lý

- Am hiểu quy trình nghiệp vụ

3. Năng lực cốt lõi

- Có khả năng thuyết trình, kỹ năn quản lý, chỉ đạo, định hướng, đào tạo cho chuyên viên;

- Có kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ;

- Năng lực quản lý

III. THÔNG TIN KHÁC

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.

5. Phụ cấp khác :

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;