Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà 58C Kim Mã Tại Hà Nội

I. Mô tả Công việc

1. Lập kế hoạch hoạt động của BQLTN phụ trách

2. Quản lý, vận hành hoạt động của BQLTN phụ trách
- Xử lý sự cố

3. Tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng sử dụng dịch vụ

4. Xây dựng nội dung, thực hiện đào tạo của tòa nhà

5. Quản lý công nợ khách hàng phụ trách: Đốc thúc, thu hồi công nợ của Khách hàng tại TN

6. Phân công, giám sát thực hiện công việc của nhân viên dưới quyền.

7. Các nhiệm vụ khác được phân công

8. Làm việc tại toà nhà Hà Nội

 

II. Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

'- Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, kiểm soát chi phí.
- Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

'- Kiến thức chuyên môn quản lý tòa nhà, vận hành hệ thống kỹ thuật.
- Hiểu biết về luật, các quy định về quản lý, vận hành tòa nhà.
- Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Thương - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0989737880
- Email: thuongnt.ho@mbamc.com.vn