Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

MỤC ĐÍCH CÔNG VIÊC

1.      - Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh toàn Công ty hàng năm theo chiến lược đã được phê duyệt

2.      -  Xây dựng kế hoạch hoạt động các đơn vị thông qua phối hợp xây dựng KPIs của từng đơn vị

3.      - Triển khai hoạt động CNTT đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty

4.      -  Vận hành bộ phận hành chính của Cty phù hợp hoạt động Cty từng thời kỳ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

5.      Trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ

6.      . Điều hành, giám sát việc thực hiện các mảng công tác của đơn vị.

7.      Xây dựng các chương trình hoạt động theo yêu cầu của tổ chức

8.      Đầu mối, tham gia xây dựng chiến lược Cty

9.      Thực hiện việc xây dựng, quản lý vận hành mảng bộ phận CNTT

10.  Đầu mối xây dựng, giám sát kế hoạch triển khai phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống

11.  Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động bộ phận hành chính ( lế tân, văn thư, lái xe, mua sắm, bếp ăn, vệ sinh, bảo vệ…)

12.  Thực hiện việc xây dựng Quy chế, quy định, quy trình các mảng quản lý tại đơn vị

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1-      Kế hoạch hoạt động năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt

2-      Các kết quả công việc của đơn vị đạt được theo kế hoạch đề ra

3-      Kế hoạch kinh doanh năm của Công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt

4-      Chiến lược/ kế hoạch kinh doanh được phê duyệt

5-      Hệ thống CNTT vận hành hiệu quả, an toàn đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Cty

6-      Đảm bảo đáp ứng tốt hoạt động kinh doanh của Cty và phục vụ tốt tại đơn vị

7-      Đáp ứng môi trường làm việc tốt

8-      Các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với chiến lược và hoạt động kinh doanh từng thời kỳ của Công ty

 

Kiến thức/Kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;

- Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp

- Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và giám sát kế hoạch
- Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán

- Có kinh nghiệm công tác từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương;

 

Thông tin khác

·  Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

·  Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

·  Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

·  Ngày nghỉ:

Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:
- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

 

 Phúc lợi:

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.

- Chế độ nghỉ phép

· Phụ cấp khác :

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;

 

Hồ sơ kèm theo ảnh của người ứng tuyển

Thông tin chi tiết : mbamc.com.vn