Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ với việc thiết lập các chương trình và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp. Trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ với việc thiết lập các chương trình và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.

2. Đầu mối xây dựng Chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh và điều phối thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ của Cty.

3. Đầu mối liên lạc giữa Hội đồng thành viên với các cơ quan quản lý tập đoàn của Chủ sở hữu, Kiểm soát viên/Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan

4. Chuẩn bị công tác tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên/Ban kiểm soát theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Kiểm soát viên/Ban kiểm soát.

5. Phục vụ các hoạt động của HĐTV, Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên/Ban Kiểm so

6. Xây dựng kế hoạch hoạt động các đơn vị thông qua phối hợp xây dựng KPIs của từng đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;

- Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng

Kiến thức/Kinh nghiệm.

- Kiến thức Luật phân tích và tổng hợp

'- Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập kế hoạch,   triển khai kế hoạch và giám sát kế hoạch
- Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán

- Có kinh nghiệm công tác từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương;

- Ưu tiên đã có kinh nghiệp tại các Công ty liên quan đến Ngân hàng/AMC

THÔNG TIN KHÁC

·         Thử việc: 02 tháng

·         Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

·         Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

·         Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

·         Ngày nghỉ:

Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:
- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

·         Phúc lợi:

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.

·         Phụ cấp khác :

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;

Hồ sơ kèm theo ảnh của người ứng tuyển

6. Thông tin chi tiết : mbamc.com.vn