Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện kiểm soát và phê duyệt Báo cáo thẩm định tài sản theo phân cấp đã được phê duyệt từng thời kỳ;

2. Thực hiện thẩm định các tài sản có tính chất phức tạp; các sản phẩm mới

3. Tham gia giám sát việc thực hiện công việc của phòng.

4. Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ trong công tác thẩm định tài sản

5. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả kinh doanh được phân luồng của mình theo yêu cầu của Phòng và Trung tâm.

6. Đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ, phương pháp thẩm định tài sản

7. Tham gia đào tạo nội bộ cho Chuyên viên thẩm định tài sản theo phân luồng/phân quyền từng thời kỳ

8. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Phòng

9. Các công việc khác theo phân công

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Định giá; Bất động sản, Tài nguyên môi trường
 - Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng

- Kiến thức kiểm soát, quản trị
- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến công tác thẩm định giá.
- Có kinh nghiệm công tác 03 năm tại vị trí tương đương

- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, định hướng, triển khai kế hoạch
- Kỹ năng quản trị sự thay đổi, tạo động lự

- Nghiệp vụ thẩm định tài sản
- Am hiểu thị trường, thông tin giá
- Ưu tiên có thẻ Thẩm định viên về giá, CPA, ACCA, CFA

- Làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

III. THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6
 • Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ
 • Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết
 • Phúc lợi:

  - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  Chế độ Bảo hiểm:
  - Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
  - Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
  - Bảo hiểm tai nạn lao động.

 • Phụ cấp khác :

  - Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
  - Trợ cấp trang phục;
  - Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
  - Khám sức khỏe định kỳ;

IV. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

1. Tải biểu mẫu Thông tin ứng viên, và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu

2. Ghi rõ file: Họ tên-địa bàn ứng tuyển

3. Gửi về mail: