Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1- Mục đích công viêc

- Tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tham mưu tư vấn hoạt động theo chức năng kinh doanh của CTy

- Chỉ đạo quản lý và giám sát các đơn vị thực hiện hoạt động KD tuân thủ hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luaatjtheo định hướng chiến lược quy định của Cty

2. Nhiệm vụ

- Chỉ đạo trực tiếp xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ/quý/năm

- Tổ chức thực hiện triển khai kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán tại các đơn vị đảm bảo hoạt động kiểm toán hiệu quả

- Báo cáo kết quả hoạt động, để giải pháp, xử lý các vướng mắc, tồn tại và các sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ của Cty

- Theo dõi, giám sát các kiến nghị tình hình thực hiện những khuyến nghị, kiến nghị tại các đơn vị

- Xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, quy trình trong hoạt động kiểm tra kiểm soát, kiểm toán

- Tham mưu, tư vấn/ cho ý kiến độc lập theo yêu cầu của Kiểm soát viên/ Chủ tịch về hoạt động của Cty

- Tổ chức nguồn lực hoạt động hiệu quả theo trục dọc, đào tạo, tuyển dụng và định hướng phát triển đội ngũ

- Chủ trì hoặc tham gia trực tiếp, gián tiếp, cho các ý kiến các dự án, quy trình văn bản liên quan đến hoạt động khác của Cty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

yêu cầu:

- Bắng cấp: Bằng đại học - chuyên nghành kế toán/kiểm toán/tài chính/ngân hàng/thương mại/ngoại thương/công nghệ thông tin

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Chứng chỉ: CPA/ACCA/CIA/CFA/MBA hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp khác liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán nội bộ và QTRR cấp Quốc gia hoặc Quốc tế

Kiến thức/ kinh nghiệm:

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ khác liên quan MBAMC

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ, khả năng phân tíc thông tin, đánh giá tổng hợp và am hiểu quy trình nghiệp vụ

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và/hoặc lĩnh vực hoạt động của MBAMC

- Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan

- Hồ sơ có ảnh kèm theo của người ứng tuyển

THÔNG TIN KHÁC

·         Thử việc: 02 tháng

·         Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

·         Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

·         Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

·         Ngày nghỉ:

Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:
- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

·         Phúc lợi:

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.

·         Phụ cấp khác :

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;

Thông tin liên hệ: anhvtk@mbamc.com

 Thông tin chi tiết : mbamc.com.vn