Loading carousel items...

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của khách hàng là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thúy Quỳnh tại ngân hàng TMCP Quân Đội

Hiện nay khách hàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vì vậy Ngân hàng TMCP Quân đội quyết định xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, cụ thể như sau

sang-tao-chuyennghiep.jpg