Loading carousel items...

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu- MB Bắc Hải theo đúng nội dung phê duyệt.

 

Theo quy định của Pháp luật đấu giá tài sản 2016, để đảm việc thực hiện thủ tục bán đấu giá đúng theo quy định

sang-tao-chuyennghiep.jpg