Loading carousel items...

Đã thành thông lệ,ngày 20/11 hàng năm,công ty MBAMC cùng nhau chào đón thêm tuổi mới, sự kiện đánh dấu bước trưởng thành & phát triển vững mạnh của MBAMC.Đây là dịp để CBNV được gặp gỡ,giao lưu và điểm lại các hoạt động sau chặng đường 13 năm.

sang-tao-hieu-qua.jpg