Loading carousel items...

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu- MB Bắc Hải theo đúng nội dung phê duyệt.

 

Theo quy định của Pháp luật đấu giá tài sản 2016, để đảm việc thực hiện thủ tục bán đấu giá đúng theo quy định

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 83 (82 cũ), tờ bản đồ số 62 (58 cũ), thửa quy hoạch số 49, lo quy hoạch số 1, tại địa chỉ: Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

sang-tao-chuyennghiep.jpg