Tin tức - Sự kiện
Loading carousel items...

THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TY MBAMC

Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TCMP Quân đội (MBAMC) bán thanh lý 3 xe ô tô với thông số xe và giá thanh lý như sau:

Stt

Thông số xe

Xe CB 10-11

Xe CB 10-39

Xe CB 10-38

1

Nhãn hiệu

Toyota land Cruiser

Mercedes

Nissan

2

Chủ xe

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Công ty MBAMC

Công ty MBAMC

3

Đơn vị sử dụng

AMC Hà Nội

AMC Hồ Chí Minh

AMC Đông Nam Bộ

4

Năm sản xuất

1997

1997

1990

5

Chỗ ngồi

07 chỗ

04 chỗ

04 chỗ

6

Ngày đăng ký

29/03/2012

17/05/2012

17/05/2012

7

Biển kiểm soát

CB 10-11

CB 10-39

CB 10-38

8

Số khung

8501347

1A245282

153298

9

Số máy

0312295

41009214

258854

10

Màu sơn

Màu xanh

Màu đen

Màu đen

11

Giá thanh lý

140.000.000

104.299.000

30.300.000

 

Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ : Ms. Lan – Nhân viên hàng chính – Công ty MBAMC ( Điện thoại: 024-355-69210, máy lẻ 205 hoặc đăng ký theo mẫu  dưới đây và gửi về địa chỉ:

Người nhận: Ninh Thị Hương Lan – Nhân viên hành chính

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công ty MBAMC

ĐT: 024-355-69210, máy lẻ 205

Email : lannth@mbamc.com.vn

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 05/08/2018

Đơn đăng ký theo mẫu dưới:

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN, CCDC THANH LÝ

 

Kính gửi:  Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công ty MBAMC

Người đăng ký mua tài sản: ............................................................................................................................

Chức danh: ....................................................................................................................................................

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: .....................................................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: .................... cấp ngày ...... tháng ..... năm ………………………………………

Nơi cấp: .........................................................................................................……………………………….

Sau khi xem tài sản và hồ sơ về tài sản, công cụ dụng cụ bán thanh lý theo thông báo ngày 04/7/2018 của Phòng KHTH,  tôi xin đăng ký tham gia mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý cụ thể như sau:

Tài sản đăng ký mua:………………………………………………………………………………………..

Giá đề nghị mua: .........................................................................................................................................

Bằng chữ: .....................................................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham gia mua tài sản trên và cam kết nộp đủ số tiền mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thanh lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật./.

                                                          ………….., ngày ..... tháng ..... năm………

                                                                                         Người đăng ký

                                                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

sang-tao-chuyennghiep.jpg