Tin tức - Sự kiện
Loading carousel items...

Công ty MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo vào 09 giờ 00 ngày 14/9/2017. tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Tài sản bảo đảm là: Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Diện tích 11.637,3m2, Mục đích sử dụng: Đất trồng cây ăn quả lâu năm

 

Lý do thu giữ: Công ty Khánh Long đã không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ cho MB-BSG. Vì vậy, Công ty MBAMC tiến hành xử lý tài sản theo đúng quy định tại Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và các thỏa thuận, cam kết đã ký giữa Công ty Khánh Long, Ông Vũ Dương Duy và Bà Lâm Thị Xuân Hương và Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

 

 

sang-tao-chuyennghiep.jpg