Tin tức - Sự kiện
Loading carousel items...

Ngày 26/08/2017, tại Công ty MBAMC, Đảng ủy công ty MBAMC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V, khóa XII đến toàn thể Đảng viên, cán bộ quản lý từ cấp trưởng bộ phận trở lên và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể. Hội nghị được tổ chức tại hội trường trụ sở Công ty và được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu của các chi nhánh.

 

 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Đình Luật – Bí thư Đảng ủy/ Tổng giám đốc Công ty; Đ/c Đặng Quốc Thế - Phó bí thư Đảng ủy/Phó TGĐ Công ty.

 

Truyền hình trực tuyến tại 4 miền
Truyền hình trực tuyến tại 4 miền

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Đình Luật – Bí thư Đảng ủy/ Tổng giám đốc Công ty MBAMC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí Đảng viên, cán bộ chủ chốt nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên và nghiên cứu tài liệu, cùng thảo luận để nắm vững các nội dung, tinh thần của Nghị quyết. Sau khi học tập, các cấp ủy cần có sự vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Theo đó, 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành vào ngày 03/6/2017 là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại hội nghị

 

 

Các Nghị quyết này đều nêu lên những vấn đề cốt yếu đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, đại biểu tham dự Hội nghị sẽ có hiểu biết và định hướng rõ hơn về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với từng nội dung cụ thể cũng như những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa XII.

 

Hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn, qua đó giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình hành động cũng như điều kiện đảm bảo để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa XII một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Công ty; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

 

 

 

sang-tao-chuyennghiep.jpg