Tin tức - Sự kiện
Loading carousel items...

 

1.Hình thức:

Thi tập thể: Thi Ảnh, Video & Lời bình 

Thi cá nhân: Thi Ảnh, Văn xuôi hoặc Thơ.

 

2.Thời gian dự thi:

Thời gian gửi bài dự thi: Từ 08h00 ngày 03/05/2017 đến 17h30 ngày 31/05/2017.

Thời gian bình chọn qua fanpage công ty : Từ 15/05/2017 đến 15/06/2017.

3. Đầu mối nhận bài dự thi:

 truyenthong.ho@mbamc.com.vn

4.Cơ cấu Giải thưởng

Vô cùng hấp dẫn, mọi thông tin chi tiết tại thông báo số 589/TB-MBAMC-KHTH

sang-tao-hieu-qua.jpg