Tin tức - Sự kiện
Loading carousel items...

 

Ngày 19/01/2017, Công ty quản lý nợ & Khai thác tài sản - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBAMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017. Kết thúc năm 2016, MBAMC đã đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) giao, tiếp tục khẳng định bước đi vững chắc, với vai trò quan trọng việc xử lý và thu hồi nợ trong hệ thống ngân hàng TMCP Quân Đội. Đặc biệt, năm 2016 công ty MBAMC đã vinh dự nhận bằng khen  với danh hiệu Công ty Biểu dương một  mặt về việc hoàn thành tốt hoạt động xử lý nợ và xử lý tồn đọng cấp hệ thống MB

Tới dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân Đội; Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân Đội; Ông Lê Văn Bé – Nguyên Tổng giám đốc MB, nguyên chủ tịch Công ty MBAMC;  Phạm Thị Trung Hà – Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – Chủ tịch công ty MBAMC; Ông Ngô Mạnh Tâm – Nguyên Tổng giám đốc MBAMC. Cùng lãnh đạo các khối, phòng ban, đại diện các công ty con trực thuộc tập đoàn MB và tập thể CBNV công ty MBAMC.

 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí
 Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội nhấn mạnh: Năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn, ngành ngân hàng đang nỗ lực tái cơ cấu, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống, MBAMC đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan: nhân sự ổn định, công tác xử lý và thu hồi nợ đạt được nhiều kết quả rõ nét, chất lượng dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, hình ảnh, thương hiệu và niềm tin của khách hàng ngày càng được nâng cao. Đồng chí Thiếu tướng Lê Công đã chỉ đạo MBAMC tiếp tục rà soát nhằm hoàn thiện mô hình tái cấu trúc Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động vận hành; tập trung thu hồi và xử lý nợ xấu; đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chú trọng xây dụng và đề cao văn hóa doanh nghiệp nhằm khích lệ CBNV đoàn kết, đồng lòng chung sức đưa MBAMC phát triển bền vững

Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch HĐQT MB phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch HĐQT MB phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

                                 

Báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016, Ông Lê Đình Luật - Tổng Giám đốc MBAMC cho biết: cùng với thành công của việc tái cấu trúc công ty, MBAMC đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tổng doanh thu đạt 289,34 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 114% kế hoạch 2016. Thu nhập thuần đạt 145,8 tỷ đồng, hoàn thành 107,7% KH 2016. Tổng chi phí đạt 185,72 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, hoàn thành 113% KH 2016. Tổng lợi nhuận trước thuế, trước trích lập đạt 103,62 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, hoàn thành 115% KH 2016.

 

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tôn vinh và trao bằng khen.

1.      Cấp MB:

Ông Lê Đình Luật              – TGĐ MBAMC  – Danh hiệu CBQL tiêu biểu.

Ông Nguyễn Quang Tùng  – PGĐ TT ĐGTS – Danh hiệu CBQL biểu dương       

Ông Nguyễn Văn Oánh   – CV XLN Điểm mạng lưới Hải Phòng – Phòng XLN miền Bắc- Danh hiệu nhân viên tiềm năng

2.      Cấp công ty:

·         Tập thể xuất sắc cấp công ty:

Trung tâm Xử lý nợ                

Chi nhánh Hồ Chí Minh         

·         Cán bộ quản lý xuất sắc cấp công ty:

       Ông Hoàng Trúc Hùng       – PTGĐ kiêm GĐ chi nhánh HCM

·         Nhân viên Xuất sắc cấp công ty:

Bà Nguyễn Thị Thu              – CV nhân sư  - Phòng TCNS

Ông Dương Vũ Nhật Tiến    – CV ĐGTS CN HCM.

Ông Nguyễn Thành Trung   – CV Tố tụng – Phòng XLN Miền Bắc.

Ông Trần Anh Dũng            – CV ĐGTS Miền Bắc.

Ông Đinh Thế Mạnh            – NV kỹ thuật Phòng KD & KTTS – TT QL & KTTS.

Bà Lê Ngọc Trâm                 – Nhân viên truyền thông – Phòng HCTH

 

Ông Lê Quang Hoài             – Chuyên viên kế toán – Phòng TCKT

Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch HĐQT MB trao bằng khen và hoa cho Công ty MBAMC đạt danh hiệu Biểu dương một  mặt về việc hoàn thành tốt hoạt động xử lý nợ và xử lý tồn đọng cấp hệ thống MB.
Thiếu tướng Lê Công – Phó chủ tịch HĐQT MB trao bằng khen và hoa cho Công ty MBAMC đạt danh hiệu Biểu dương một mặt về việc hoàn thành tốt hoạt động xử lý nợ và xử lý tồn đọng cấp hệ thống MB.

 

Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát MB trao bằng khen & hoa  cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc cấp MB
Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát MB trao bằng khen & hoa cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc cấp MB
Ông Lê Văn Bé – Nguyên Tổng giám đốc MB, nguyên chủ tịch Công ty MBAMC trao bằng khen & hoa  cho đại diện các trung tâm, phòng ban đạt danh hiệu xuất sắc cấp công ty.
Ông Lê Văn Bé – Nguyên Tổng giám đốc MB, nguyên chủ tịch Công ty MBAMC trao bằng khen & hoa cho đại diện các trung tâm, phòng ban đạt danh hiệu xuất sắc cấp công ty.
Bà Phạm Thị Trung Hà – Phó tổng giám đốc MB – Chủ tịch công ty MBAMC trao bằng khen & hoa  cho Cán bộ quản lý xuất sắc cấp công ty.
Bà Phạm Thị Trung Hà – Phó tổng giám đốc MB – Chủ tịch công ty MBAMC trao bằng khen & hoa cho Cán bộ quản lý xuất sắc cấp công ty.

 

Ông Lê Đình Luật- TGĐ MBAMC trao tặng bằng khen và hoa  cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc cấp Công ty
Ông Lê Công trao tặng bằng khen và hoa cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc cấp Công ty

 

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mặc dù năm 2017 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển, CBNV trong toàn hệ thống MBAMC quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, tận tâm để nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2017 nhằm xây dựng MBAMC phát triển an toàn và bền vững..

 

 

sang-tao-chuyennghiep.jpg