Loading carousel items...

              Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty

lời chào trân trọng.

            Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản ông Nguyễn Văn Thến và bà Trần Thị Phương như sau:

 

 

              Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty

lời chào trân trọng.

            Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần Hoàng and Dương Brother như sau:

 

 

           Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty

lời chào trân trọng.

Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản Ông : Bùi văn An như sau:

 

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

           Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty

lời chào trân trọng.

Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Thương Mại Nông Phát như sau:

 

 

­CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MBAMC)

CHÀO BÁN LÔ HÀNG PHỤ TÙNG XE ÔTÔ HYUNDAI

          Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội đang phát sinh khoản nợ của Khách hàng Công ty TNHH MTV Hòa P.T. Dự nợ của khách hàng tại MB tính đến thời điểm 4-6-2020 là:

          - Nợ gốc: 16.822.730.826 đồng;

          - Nợ lãi: 3.927.833.853 đồng;

          - Tng nghĩa vụ: 20.750.564.679 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, bảy trăm năm ơi triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, sáu trăm bảy chín đồng).

          Trong các tài sản bảo đảm của khoản vay có tài sản bảo đảm là: Toàn bộ lô hàng phụ tùng xe ô tô Hyundai gồm 658 loại vật tư cụ thể các vật tư theo (danh mục tài sản đính kèm).

          Trên cơ sở đánh giá, xem xét toàn bộ khoản nợ, tài nhằm mục đích giúp Công ty TNHH MTV Hòa P.T sớm lành mạnh hóa tình hình tài chính, phục hồi hoạt động kinh doanh; đồng thời Ngân hàng TMCP Quân Đội sớm xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu.

          Bằng văn bản này MBAMC kính đề nghị Quý Tổ chức xem xét mua lại lô hàng phụ tùng xe ô tô Huyndai trên của Công ty TNHH MTV Hòa P.T tại Ngân hàng TMCP Quân Đội theo phương thức đàm phán, thỏa thuận trên cơ sở giá trị thị trường.

           Mời click chuột vào xem danh mục đính kèm!

          Liên hệ: Đ/c Hoàng Trung Kiên; điện thoại: 0967.328.306/03333.189.192.

          Email: Kienht1@mbamc.com.vn

sang-tao-chuyennghiep.jpg