Loading carousel items...

Trung trâm xử lý nợ chỉ đạo trực tiếp các hoạt động xử lý nợ tại 3 miền ( Bắc - Trung - Nam) thông qua 4 phòng nghiệp vụ ( phòng Quản lý thu hồi nợ; Phòng phân tích và giải pháp; phòng XLN chuyên việt và phòng xử lý nợ khu vực);

 

Phòng XLN chuyên biệt & phòng XLN khu vực thực thi theo phân luồng công việc từ trung tâm Xử lý nợ thông qua phòng Phân tích & Giải pháp

Mạng lưới Xử lý nợ

 • Miền Bắc:
  04-355-69210 (302)
  email
  xln.ho@mbamc.com.vn
 • Miền Trung:
  0511-3838-288
  email
  xln.dn@mbamc.com.vn
 • Miền Nam:
  08-540-52201
  email
  xln.hcm@mbamc.com.vn