Loading carousel items...

Vị trí của ngành ngân hàng được ví như bộ xương sống trong nền kinh tế, hoạt động ngân hàng với nhiều loại hình phục vụ, nhiều chức năng, nhưng chủ chốt của hoạt động ngân hàng  là một định chế tài chính trung gian.  chính vì vậy ngoài các nghiệp vụ khác, việc thu hồi nợ và xử lý các khoản vay quá hạn cũng là trọng tâm của các ngân hàng.

Năm 2001 từ chủ trương xây dựng một Công ty Quản lý nợ & Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Quân Đội với nhiệm vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm mục đích làm lành mạnh hoá hoạt động tài chính tín dụng, ý tưởng thành lập Công ty đã được hình thành. Sau gần 1 năm tích cực chuẩn bị ngày 20-11-2002, Công ty TNHH quản lý nợ & Khai thác tài sản Ngân hàng Quân Đội chính thức được thành lập và đi vào hoạt động Triển khai thu hồi các khoản nợ đáp ứng được yêu cầu Ngân hàng Quân Đội. Mở rộng quan hệ mua bán, thu hồi công nợ, triển khai công tác mua bán nợ từ các tổ chức tín dụng khác

Đến nay, sau 13 năm hoạt động, MBAMC trở thành một trong các công ty AMC có kinh nghiệm thu hồi nợ đứng hàng đầu trong nhóm các Ngân hàng TMCP. 

Mạng lưới Xử lý nợ

 • Miền Bắc:
  024-355-69210 (302)
  email
  xln.ho@mbamc.com.vn
 • Miền Trung:
  (0511) 3838 288
  email
  xln.dn@mbamc.com.vn
 • Miền Nam:
  (028)540 52201
  email
  xln.hcm@mbamc.com.vn
 • Đông Nam Bộ:
  02743800871
  dnb@mbamc.com.vn