Loading carousel items...

Trong thẩm định giá, thẩm định viên cần hiểu được sự khác biệt giữa chi phí, giá trị, giá trị thị trường để thẩm định tài sản cho đúng:

o    Chi phí là tổng số tiền chi cho việc hình thành tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị hoặc số tiền bỏ ra để sở hữu thương hiệu, doanh nghiệp……   

o    Giá trị của tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp …là giá trị mà khách hàng nghĩ rằng họ sẽ có được do sở hữu hay sử dụng tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp đó.

o    Giá trị thị trường: là mức giá ước tính sẽ được mua bán tự nguyện trên thị trường vào thời điểm thẩm nhất định (Tham khảo thêm tiêu chuẩn TĐGVN 01).

 

Thông thương giữa chi phí phí và giá trị không bằng nhau, cũng có trường hợp chi phí và giá trị bằng nhau. Để hiểu rõ hơn ta xem ví dụ sau:

Ông A mua một căn nhà với số tiền là 5.600.000.000 đồng (trong đó công trình xây dựng là 400.000.000 đồng), sau đó ông A cho tháo dỡ toàn bộ và xây lại căn nhà, chi phí cho việc xây nhà sau khi trừ vật liệu thu hồi là 800.000.000 đồng (trong đó thu vật liệu được 30.000.000 đồng). Trong trường hợp này:

o    Chi phí ông A  bỏ ra để có được đất  và công trình xây dựng là: 6.400.000.000 đồng. (Gồm 5.600.000.000 đồng+ 800.000.000 đồng).

o    Giá trị của căn nhà là: 6.030.000.000 đồng, trong đó giá trị đất: 5.200.000.000 đồng và giá trị công trình xây dựng: 830.000.000 đồng.    

o    Tại thời điểm Ông A hoàn thiện xong căn nhà, giá đất khu vực có xu hướng tăng lên và khảo sát được là 6.000.000.000 đồng cho diện tích mà Ông A sở hữu, giá vật liệu xây dựng cũng tăng lên và theo ước tính để xây dựng ngôi nhà tương tự cần phải bỏ ra khoảng 900.000.000 đồng. Trong trường hợp này giá thị thị trường của căn nhà ông A sẽ là: 6.900.000.000 đồng trong đó giá trị đất: 6.000.000.000 đồng và giá trị công trình xây dựng: 9000.000.000 đồng.