Loading carousel items...

 • Giới thiệu Trung tâm định giá tài sản MBAMC

  Mô hình hoạt động thẩm định giá hiện tại của MBAMC được tổ chức thành 03 phòng cụ thể

  Phòng định giá tài sản Hà Nội – Trực thuộc Hội sở MBAMC : Thực hiện chức năng thẩm định giá phạm vi khu vực phía Bắc , đồng thời quản lý hoạt động  Định giá trên toàn hệ thống

  Phòng định giá tài sản Đà Nẵng – Trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng: Thực hiện định giá phạm vi khu vực miền Trung – Tây nguyên

  Phòng định giá tài sản Hồ Chí Minh  - Trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh: Thực hiện định giá phạm vi khu vực miền Nam

  MBAMC có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động định giá bất động sản, có tính chuyên sâu về nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản

  hoạt động nghiệp vụ định giá gắn chặt với định hướng phòng ngừa rủi ro phát sinh đôi với tài sản bảo đảm

  Từ năm 2013 đến năm 2014 MBAMC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước

  ...

Mạng lưới định giá

 • Hà Nội
 • Nghệ An
 • Quảng Bình
 • Vĩnh Phúc
 • Vĩnh Yên
 • Định giá bất động sản

  Định giá động sản

  Định giá máy móc thiết bị

  Thẩm định giá trị doanh nghiệp

  Thẩm định dự án đầu tư

  Thẩm định giá trị tài sản vô hình

  Tư vấn cung cấp thông tin tài sản

 • Trung tâm thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

  Tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo

  Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản...