Loading carousel items...

MBAMC được định vị trên thị trường thông qua một số nội dung tiêu chí cơ bản như: Khách hàng; Thị phần; Sản phẩm; Lợi thế doanh nghiệp; Công nghệ thông tin và Quản trị doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 

Tiêu chí

Định vị MBAMC hiện tại

Xu hướng phát triển của MBAMC

1. Khách hàng

Ø  Lợi thế về Khách hàng: MB là 1 trong 3 Ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt nam:

     Chủ yếu phục vụ MB;

     KH bên ngoài rất hạn chế.

     Duy trì phục vụ MB là chủ yếu;

     KH bên ngoài: Các KH trọng điểm mà MBAMC có lợi thế trong lĩnh vực Định giá BĐS của KH doanh nghiệp và mua bán nợ đối với các tổ chức khác.

2. Thị phần

Ø  Lợi thế về thị phần nội bộ: Tỷ lệ đáp ứng cho MB hiện tại là:

     Tỷ lệ Dư Nợ bàn giao MBAMC quản lý chiếm 67 % / Tổng Nợ xấu của MB và phủ sóng 56% các Chi nhánh MB.

     Định giá đáp ứng 36%/Tổng giá trị TS thế chấp tại MB và phủ sóng 82% Các Chi nhánh MB;

     Quản lý TSBĐ đáp ứng bình quân 34 kho/tháng.

     Tỷ lệ Dư nợ MB bàn giao MBAMC quản lý đạt 100% / Tổng nợ xấu của MB và phủ sóng 100% các Chi nhánh MB;

     Định giá: Đáp ứng cơ bản nhu cầu định giá của MB (Tỷ lệ từ  90%-95% / Tổng giá trị TS thế chấp tại MB) và phủ sóng 100% Các Chi nhánh MB;

     Quản lý TSBĐ: Cơ bản đáp ứng nhu cầu quản chấp hàng hóa tại MB (Tại 3 thành phố lớn HN-ĐN-HCM đáp ứng 100%).

     KH bên ngoài: Tận dụng mọi cơ hội khách hàng bên ngoài.

3. Sản phẩm

Ø  Lợi thế về Sản phẩm đa dạng nhất :

     Hiện tại MBAMC có 5 SP chính: Xử lý nợ; Định giá; Quản lý TSĐB; Khai thác tài sản; Quản lý và đầu tư dự án.

     5 SP chính truyền thống;

     Phát triển thêm 4 SP mới: Dịch vụ đấu giá; Dịch vụ công chứng; Dịch vụ bảo vệ; Logicstic.

4. Lợi thế DN

Ø  Lợi thế về Kinh nghiệm XLN phức tạp.

     MBAMC đã xử lý thành công  rất nhiều khoản nợ có tính chất phức tạp, kéo dài và được đánh giá cao  trên thị trường.

     Được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan chức năng Nhà nước, đặc biệt là Bộ Quốc Phòng.

Ø  Lợi thế về dịch vụ Định giá cho MB:

     Ra đời sớm nhất và duy trì dịch vụ cho MB trong thời gian dài nhất.

     Tiếp tục duy trì những lợi thế  doanh nghiệp  vốn có.

     Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các đối tác; Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, đặc biệt với các cơ quan thực thi pháp luật ;

     Là đối tác TIN CẬY của MB trong hoạt động XLN; Định giá và Quản lý TSĐB.

 

   

 

 

sang-tao-hieu-qua.jpg