Loading carousel items...

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: Là một KHÂU quan trọng trong quy trình tín dụng của MB, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Chuyên nghiệp góp phần hỗ trợ phát triển kinh doanh và ngăn ngừa rủi ro cho hệ thống MB.

Tầm nhìn: Trở thành Công ty AMC có chất lượng dịch vụ tốt nhất, đặc biệt hiệu quả nhất trong hoạt động Xử lý nợ

 

Mục tiêu khát vọng:

Là Công ty hoạt động hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực Xử lý nợ;

Trở thành TOP 3 Công ty AMC thuộc các Ngân hàng TMCP hoạt động tại Việt Nam.

Phương châm tăng trưởng: Nhanh - Khác biệt - Hiệu quả và Bền vững

 

Cơ sở hoạch định chiến lược của MBAMC:

Theo định hướng phát triển Chiến lược của Tập đoàn;

Đáp ứng nhu cầu của MB về hỗ trợ phát triển kinh doanh và góp phần làm lành manh hóa tình hình tài chính của MB;

Theo xu hướng phát triển tất yếu của các Công ty AMC;

Thực trạng hoạt động của MBAMC;

sang-tao-hieu-qua.jpg